Aktualności

31.I.13

Wdrożenie normy: PN-EN 3834 oraz  PN-EN 1090 skierowane jest do zakładów technicznych  wytwarzających stalowe i aluminiowe konstrukcje budowlane.

      Prace związane z wdrożenie zintegrowanych systemów  PN EN 3834 oraz  PN-EN 1090 polegają na wprowadzeniu:

•    dokumentów opisujących wymagania PN-EN ISO 3834 oraz ZKP ( procedury i instrukcje oraz ewentualnie Księgę Jakości lub Przewodnik ZKP).

•    dokumentów, w których ustalono wymagania (specyfikacje); tj. norm wyrobu, wymagań dla materiałów lub komponentów stosowanych do produkcji, wymagań dla wyrobu na poszczególnych etapach produkcji.

•    dokumentów zawierających zalecenia i wytyczne,

•    dokumentów informacyjnych: przepisy prawa, opis technologiczny, dokumentację techniczną, schemat organizacyjny

•    zapisów potwierdzających funkcjonowanie wymagań PN-EN 3834 oraz ZKP będących obiektywnymi dowodami o wykonanych działaniach lub osiągniętych wynikach na wszystkich etapach produkcji

    Wprowadzenie powyższych dokumentów oraz zapisów pozwala przedsiębiorstwu w pełnym zakresie przygotować się do certyfikacji w zakresie PN-EN 3834, PN-EN 1090 i uzyskać odpowiedni certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganymi przepisami prawnymi. Prace wdrażające w/w normy odbywają się poprzez wizytację wykwalifikowanych pracowników na terenie certyfikowanego zakładu oraz stały kontakt bezpośredni oraz kontakt w formie elektronicznej.

Niniejsza oferta obejmuje:
•    -około 6 wizyt  na zakładzie
•    -stały kontakt bezpośredni oraz wsparcie w formie elektronicznej
Cena usługi wynosi 8 000zł – 10 000zł netto.

*w zależności od zakresu pracy naszych pracowników, cennik może ulec zmianie.


Telefonicznie: 032 231 12 50 lub
Mailowo: biuro@oss-welder.pl
Osobiście: Gliwice, ul. Portowa 16w
DOWOLNE TERMINY SZKOLENIA!

Certyfikaty i uprawnienia