Kursy spawania

Nasz ośrodek prowadzi szkolenia z następujących metod spawania:

111 - spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)
131 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)
135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)
136 - spawanie drutami proszkowymi (FCAW)
138 - spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym
141 - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG)
311 - spawanie gazowe

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

- kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych (P/T FW)
- kurs ponadpodstawowy (etap 1) - spawanie spoin czołowych blach (P BW)
- kurs ponadpodstawowy (etap 2) - spawanie spoin czołowych rur (T BW)

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach podstawowych:

- stale niestopowe (grupa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 wg CR EN 15608)
- stale stopowe, nierdzewne (grupa 8 wg CR EN 15608) oraz duplex (grupa 10 wg CR EN 15608)
- stopy aluminium (grupa 21 do 23 wg CR EN 15608)
- stopy niklu (grupa 41 do 48 wg CR EN 15608)


Ponadto nasz ośrodek prowadzi specjalistyczne szkolenia i kursy:


Kurs ręcznego przecinacza tlenowego lub plazmowego.

Przyspieszone przeszkolenie w zakresie spawania w dowolnej metodzie na potrzeby BHP.

Przyspieszone przeszkolenie w zakresie spawania na potrzeby służb utrzymania ruchu.

Kurs spawania materiałów dla energetyki - stale do pracy w podwyższonych temperaturach i odporne na pełzanie (grupa materiałowa 4, 5, 6).

Kurs spawania dla monterów instalacji gazowych.

Kurs spawania blach cienkich dla przemysłu samochodowego.

Kurs spawania rur w wykopie.

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej a czas trwania kursu w zależności od intensywności prowadzonego szkolenia to od 2 do 4 tygodni. Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Po pozytywnym egzaminie kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 287-1. W razie potrzeby prowadzimy również egzaminy, które kończą się otrzymaniem świadectwa spawacza UDT TÜV lub DNV oraz na życzenie ASME IX lub AWS D1.1 wraz z pozycją 6GR.

Podstawowe wymagania stawiane naszym kandydatom to:
• ukończone 18 lat
• wykształcenie minimum podstawowe
• zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza