Uprawnienia spawaczy

W zależności od charakteru pracy i jej lokalizacji mniej lub bardziej pożądane są certyfikaty spawaczy wydawane przez różne jednostki notyfikowane z różnych krajów Unii Europejskiej. Poniżej podajemy informacje o jakie dokumenty spawacza należy się starać w przypadku gdy szukamy pracy w firmach wytwarzających:

 


- konstrukcje stalowe budowlane np. hale, stadiony, budynki użyteczności publicznej w Polsce - uprawnienia/certyfikaty Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

 

- urządzenia dźwigowe i dźwignicowe na terenie Polski takie jak: suwnice, dźwigi, windy, wózki podnośnikowe - uprawnienia/certyfikaty UDT (Urzędu Dozoru Technicznego)

 

- urządzenia cisnieniowe takie jak: kotły parowe, rurociągi pary, rurociągi przesyłu gazu, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła - uprawnienia/certyfikaty UDT (Urzędu Dozoru Technicznego)

 

- wszelkie urządzenia techniczne (oprócz stoczniowych) na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii - uprawnienia/certyfikaty TUV

 

- statki, platformy wiertnicze, urządzenia offshore, stocznie w krajach Skandynawskich (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) oraz w krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Holandia) - uprawnienia/certyfikaty DNV (Det Norske Veritas)

 

Nasz ośrodek prowadzi egzaminy spawaczy we współpracy ze wszystkimi wyżej wymienionymi jednostkami notyfikowanymi.

Aktualnie mamy dowolne terminy egzaminów / weryfikacji uprawnień / weryfikacji certyfikatów spawaczy.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Telefonicznie: 032 231 12 50 lub
Mailowo: biuro@oss-welder.pl
Osobiście: Gliwice, ul. Portowa 16w
DOWOLNE TERMINY SZKOLENIA!

Certyfikaty i uprawnienia