Dofinansowanie kursów dla MŚP

”Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”

realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.
 Warunki otrzymania dofinansowania:
- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
- Działalność prowadzona na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego


  Dofinansowanie do USŁUG ROZWOJOWYCH:

                  
? Usługi szkoleniowe - szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kwalifikacyjny         kurs zawodowy (dostępnych w BUR Bazie Usług Rozwojowych)
? Usługi doradcze  - doradztwo, coaching, mentoring (dostępnych w BUR Bazie                                                                                                   Usług Rozwojowych)
*UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa min: szkolenia BHP, pierwszej pomocy, przeciwpożarowe.

  Poziom Dofinansowania:
?  50%  - średnie przedsiębiorstwa (z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,)
? 70% –małe przedsiębiorstwa (z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%)
? 80% –mikroprzedsiębiorstwa
*MAKSYMALNA kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo: 100.000,00 zł
* ŚREDNIA kwota dofinansowania na jednego pracownika maksymalnie:7.500,00 zł
*MAKSYMALNA kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej:15.000,00 zł

Biuro projektu:
Ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122
44-100 Gliwice
Tel. 534 657 310
Mail: psf.zit@gapr.pl


Telefonicznie: 032 231 12 50 lub
Mailowo: biuro@oss-welder.pl
Osobiście: Gliwice, ul. Portowa 16w
DOWOLNE TERMINY SZKOLENIA!

Certyfikaty i uprawnienia